Menu

Deti a internet: áno, či nie?

0 Comment


Večná téma. Mnoho rôznych názorov a diskusií. Niektorí tvrdia, že v dnešnej dobe sa dieťa bez poznania internetu nezaobíde. Dokonca i na školách sa vyučuje predmet s názvom Informatika, kde sú žiaci oboznámení s tým, čo táto sféra všetko obnáša. Iní sú zase proti a tvrdia, že deti nemajú čo na internete hľadať.
Pravdou je, že doba sa vyvíja veľmi rýchlo a v dnešnom svete plnom technológií deti internet poznajú. Či už prostredníctvom domáceho prostredia alebo zo školy, vedia sa k nemu veľmi rýchlo dostať. Mnoho z nich bohužiaľ pozná webové stránky, ktoré ani my dospelí nepoznáme. A tu sa dostávame k problému, prečo jedni sú za a iní proti.

studenti

Tí, ktorí sú za, si uvedomujú, že bez týchto znalostí je to v dnešnej dobe ťažké. Všetky dostupné informácie totiž hľadáme tam. Navyše prostredníctvom sociálnych sietí môžeme jednoducho komunikovať s ľuďmi, ktorí nie sú v našej bezprostrednej blízkosti. Nevýhodou je, že malé deti často nevedia siahať po dôverných zdrojoch a často sú vystavené nielen klamlivým informáciám, ale i hroziacemu
nebezpečenstvo zo strany sociálnych sietí, respektíve užívateľov týchto sietí.

V škole sa síce učia, ako sa proti tomu brániť, ako správne vyhľadávať informácie a ako správne zaobchádzať s webovými stránkami, realita je však niekedy celkom iná. Detí poháňa zvedavosť a bohužiaľ, nastanú i prípady, kedy musí zasiahnuť polícia. Problémom je, že takéto prípady sa vyskytnú v dôsledku ľahostajnosti, či veľkej pracovnej vyťaženosti rodičov.

média

Tí nedohliadajú na to, koľko času trávi ich dieťa za počítačom a čo tam vlastne robí. Je potrebné dôslednejšie sledovanie maloletých a trvať na tom, aby dieťa nestrávilo za počítačom viac času, ako potrebuje. Iné je totiž, koľko hodín denne a týždenne môže stráviť desaťročné dieťa touto aktivitou a iný časový interval môže byť umožnený pätnásťročnému dieťaťu.
Nie sme za to, aby nemali maloletí žiadny prístup k internetu. Nie sme však ani za to, aby tam trávilo mnoho času, ako sa to veľakrát v rodinách deje. Mali by byť rozvíjané všetky aktivity, aby sa dieťa socializovalo. Ako sa však hovorí, lepšie je, ak je daná vec našim sluhom, ako naším pánom. Vtedy už začína byť zle!