Menu

Ako si poistiť hypotéku aby nás nič neprekvapilo

0 Comment


Zabezpečiť si vlastné bývanie vlastnými finančnými prostriedkami nie je pre väčšinu ľudí ľahká cesta. Z toho dôvodu je jediným riešením ako naplniť svoj cieľ je vziať si hypotekárny úver. Pojem hypotéka netreba zľahčovať ale brať ako bremeno ktoré si človek nesie 20 až 30 rokov čo je skoro celá časť produktívneho života. Každá banka si požičané peniaze chráni tým že má záložné právo na nehnuteľnosť na ktorú peniaze požičala.

rodina

Každý klient ktorý si vzal hypotéku má s istotou prepočítanú výšku mesačnej splátky ktorá je pre neho prijateľná a výrazne neohrozí jeho rozpočet. V živote však môžu nastať udalosti ktoré sú ťažko predvídateľné a ktoré môžu v niektorých prípadoch mať až fatálne následky pre dlžníka a tak isto i pre jeho najbližšiu rodinu. Ak by platcu zastihla vážnejšia choroba alebo uraz mohla by táto udalosť na čas ochromiť plnenie finančných záväzkov. Jedným z riešení ako si zabezpečiť pokoj v duši je možnosť pripoistiť si hypotéku na rôzne nepredvídateľné udalosti.

Za najdôležitejšie poistné krytie sa považuje:

  • Poistenie smrti – je to najdôležitejší spôsob zábezpeky a to najmä vtedy ak máme manželku/manžela alebo malé deti.
  • Trvalé následky úrazom – jedná sa o pomerne lacné ale pritom dôležité pripoistenie.
  • Pripoistenie práceneschopnosti PN – pri výbere tohto poistenia sa poistná suma odporúča na výšku mesačnej splátky hypotéky.
  • Kritické choroby – ide o súbor najčastejších vážnych chorôb ktoré môžu mať za následok výpadok v splácaní. Pri výbere tohoto poistenia je dôležité zamerať sa na balík chorôb ktoré daná poisťovňa pokrýva.
  • Invalidný dôchodok (invalidita) – Pri tomto poistení je dôležité zamerať sa či poistka pokrýva invaliditu aj pod 70 percent alebo iba nad 70 percent.
  • Nezamestnanosť– Menej časté poistenie no vie vykryť splátky v prípade straty zamestnania.

kalkulace
Je teda už na každom hypotékou zadlženom človeku či sa rozhodne využiť určitú formu zábezpeky a mať kludné svedomie aj za cenu že zaplatí nejaké peniaze za spomínané služby.