Menu

Symbolizmus tantry

0 Comment


Tantrické masáže spadajú pod filozofický smer, ktorý má duchovný charakter a zároveň v sebe spája množstvo meditačných prvkov a techník. Tento smer sa nazýva tantrizmus. Toto slovo možno doslovne preložiť ako pavučina, sieť, spleť. Symbolizuje to, že všetko, čo je vo vnútri človeka, by malo byť spolu prepletené a fungovať v dokonalej harmónii, vyrovnanosti a rovnováhe. Taktiež hovorí o tom, že človek by mal byť dokonale prepletený s vesmírom, s vesmírnymi energiami, vesmírnym zámerom, rešpektovať a mať v úcte ostatné bytosti na tejto planéte, taktiež byť v harmónii so svojím astrálnym telom.

žena

Tantra je určitým spôsobom akási spirituálna cesta. Učenie pochádza z ďalekého východu, konkrétne z Indie, ktorá je charakteristická tým, že učenia tohto typu v sebe vždycky spájajú dve hlavné role, a to je rola duchovného vodcu, učiteľa a jeho študenta, ktorý je na ceste k svojmu duchovnému osvieteniu a spoznávaniu životných právd, vykročenia na svoju životnú cestu. Zároveň je toto učenie jedno z mála, ktoré hlása svoje otvorené postoje k sexualite, erotike, intimite. Tieto témy nijakým spôsobom nevylučuje zo svojho fungovania a učenia, práve naopak, snaží sa ich aplikovať v praxi, pričom touto praxou sú práve už spomínané tantrické masáže.

masáž

Tantra je umením hrou s energiami, ktoré sú vo vnútri každého z nás. Toto náboženstvo ohlasuje lásku vo všetkých jej podobách, učí nás milovať seba samého a svoje telo rovnako ako ostatných ľudí okolo nás, učí nás vychádzať s prírodou loď v úcte všetky jej dary. Najčastejšími témami, s ktorými sa dozaista budete stretávať, pokiaľ ste sa to rozhodli nejakým spôsobom zapojiť sa do tohto náboženstva alebo len vyskúšať tantrické masáže, sú láska, emócie, vzťahy, duchovný svet a spiritualita, partnerstvo, bezpečie, prirodzená túžba človeka po láske a pozornosti okolia.