Menu

Existuje alternatíva jadrovej energie?

0 Comment


Na nárast spotreby elektrickej energie a tým aj na jej nevyhnutnú produkciu vplýva niekoľko faktorov :

 • Nárast počtu ľudí žijúcich na planéte
 • Technizácia výroby
 • Elektromobilita

elektrárna

Dnešná štruktúra výroby elektrickej energie je ešte pomerne rozmanitá. Na výrobe elektrickej energie sa podieľajú u nás :

 • Jadrové elektrárne
 • Tepelné elektrárne
 • Vodné
 • Obnoviteľné zdroje

Na Slovensku dnes pracuje

 • 31 vodných elektrárni
 • 2 jadrové
 • 2 tepelné
 • 2 solárne

Tieto elektrárne prevádzkujú Slovenské elektrárne, akciová spoločnosť. Okrem týchto elektrárni sú ešte :

solární energie

 • Malé vodné elektrárne
 • Fotovoltaické panely
 • Geotermálna energia
 • Energia z biomasy
 • Veterná energia

Tieto sú v súkromných rukách a v menšej, alebo vo väčšej miere sa podieľajú na dodávke elektrickej energie skôr v miestnom rozsahu.
Kde je cesta ? Kde je budúcnosť ?Je jadrová energetika budúcnosťou ? Odpovede sa rôznia.
Zásoby uránu sú približne na 200 rokov. Nemecko ustupuje od jadrového programu. Česká republika, Francúzsko a my však nie.Pokiaľ máme týchto spojencov- výroba z jadra pôjde aj naďalej. Naša výroba v podnikoch, firmách a spotreba v domácnostiach je na výrobe elektrickej z jadra závislá. Jadro tvorí až 54% podiel na celkovej vyrobenej elektrickej energii.

Toto sa nedá zmeniť z hodiny na hodinu. Sú to ohromné investície, ktoré smerovali do výstavby jadrových blokov.
Výpadok z výroby z jadra uránu by sme museli nahradiť z obnoviteľných zdrojov energie. To sa nedá ihneď. Na druhej strane ale ani táto výroba predsa nie je akceptovaná bez výhrad ekologickými združeniami. Výroba z biomasy nemôže byť predsa riešením. Veterné turbíny sa využívajú pomerne málo- na príčine je aj charakter krajiny, kde môžu byť umiestnené. Malé vodné elektrárne na derivačných kanáloch sú tiež závislé na množstve vody v koryte potoka, alebo riečky. Hladina spodných vôd u nás klesá. Súvisí to s globálnym otepľovaním a možno aj práve s výrubom pre ekologickú biomasu.